1. TARAFLAR VE TANIMLAR

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Ziverbey Eğitim Mah. F. Kerim Gökay Cad. No.81 D.3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim, Arge Teknoloji ve Teknik Hizmetler Tic. San. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "isitmasogutma.com" olarak anılacaktır.) ile isitmasogutma.com'a üye olarak sözleşmenin tarafı olan kişi (Bundan böyle kısaca "Kullanıcı veya Firma" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

1.2. Kullanıcı; isitmasogutma.com üzerinden üye Firmalardan teklif alabilen, ısıtma soğutma sektörüne ait markalar hakkında şikayetlerde bulunabilen ve isitmasogutma.com bünyesinde bulunan "Uzmana Sor" bölümü üzerinden soru sorabilen kişidir.

1.3. Firma; isitmasogutma.com üzerinden teklif verebilecek, iş ilanı verebilecek, sıfır veya ikinci el ürün satabilecek ve seçtiği uzman kategorisi üzerinden yöneltilen soruları cevaplayabilen kişidir.

1.4. isitmasogutma.com; Arge Teknoloji ve Teknik Hizmetler Tic. San. Ltd. Şti. ürünüdür. Üye kullanıcı ve firmaların yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebileceği bir platformdur.

1.5. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır.

1.6. İşbu Sözleşme’de isitmasogutma.com ve Kullanıcı veya Firma her biri münferiden "Taraf" ve hepsi müştereken "Taraflar' olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, isitmasogutma.com'un gizlilik politikalarının, kullanım koşullarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesinden ibarettir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. İşbu Sözleşme de dâhil olmak üzere, yukarıda sayılanların tümü ve bunların yazılım ve donanımları, her türlü yama, güncelleme, sürüm yükseltme veya isitmasogutma.com hizmeti veya çevrimiçi ağı, web sitesi veya temin edilen sistem yazılım veya donanımlarının yeni sürümleri isitmasogutma.com tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran isitmasogutma.com'a aittir. İşbu sayılan ürün ve hizmetlerin isitmasogutma.com'un yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması, yeniden yayınlanması ve karışıklığa veya iltibasa yol açabilecek isim / marka / logo kullanılması yasaktır. Aynı şekilde, bunların isim hakkı ve logosu münhasıran isitmasogutma.com'a ait olup hiçbir surette isitmasogutma.com'un yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

3.2. isitmasogutma.com'da bulunan bütün yazılı, resimli, grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanarak kişisel sayfalarda yayınlanması, pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar veya Firmalar tarafından bu gibi materyallerin kullanılması halinde alıntı yapılan kişinin belirtilmesi veya alıntı yapılan kişinin izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklemesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda isitmasogutma.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Kullanıcı veya Firma; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan ilgili her türlü mevzuata ve isitmasogutma.com'un yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

3.4. Kullanıcı veya Firma, üye olurken doğru hedeflemenin yapılabilmesi için ad, soyad, telefon, e-mail adresi, adres, vb. bilgileri tam ve doğru girmelidir. Bu bilgilerin eksik olduğu veya doğru olmadığı durumlarda isitmasogutma.com, bu Kullanıcı’nın veya Firma’nın profilinde herhangi bir uyarıda bulunmadan değişiklik yapma, bu Kullanıcı’nın veya Firma’nın üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Üyelik kaydında verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan isitmasogutma.com sorumlu değildir.

3.5. Kullanıcı veya Firma, işbu Sözleşme gereği yapmış olduğu tüm işlemlerde işbu bilgileri kullanacağını ve ayrıca isitmasogutma.com tarafından gerekli görülecek yeni bilgiler talep edilmesi halinde de ilgili bilgileri isitmasogutma.com'a vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Kullanıcı gerçek kişi ise en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmalıdır. Kullanıcı hesapları kişiseldir. Kullanıcı, kendi adına birden fazla veya üçüncü kişiler adına kullanıcı hesabı oluşturmayacak, başka bir kişinin kullanıcı hesabını kullanmayacaktır. Her Kullanıcı veya Firma, kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" veya e-posta adresi ile "şifre"ye sahip olur. "Kullanıcı adı" her üyeye özeldir ve aynı Kullanıcı veya Firma adı farklı üyelere verilmez. Kullanıcı veya Firma adları ve şifreler başkasına verilemez, devredilemez. Aksi halde doğabilecek sorunlardan isitmasogutma.com sorumlu tutulamaz.

3.7. Kullanıcı veya Firma tarafından kayıt oluşturulurken seçilen şifre sadece Kullanıcı veya Firma tarafından bilinmektedir. Şifrenin seçimi ve korunması Kullanıcı’ya veya Firma’ya aittir. isitmasogutma.com, şifre kullanımından doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

3.8. Kullanıcı veya Firma, yalnızca 1 (bir) üyelik kaydı açma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın veya Firma’nın birden çok kayıt açtığı tespit edildiği takdirde işbu durum sözleşmenin kesin bir ihlali sayılacak ve işbu Kullanıcı’nın veya Firma'nın tüm kayıtları iptal edilecektir.

3.9. Firma’nın en fazla 2 (iki) adet alt hesap açma hakkı bulunmaktadır. Firma’nın iki adetten çok alt hesap kaydı açtığı tespit edildiği takdirde işbu sözleşmenin kesin bir ihlali sayılacak ve ilgili Firma'nın tüm kayıtları iptal edilecektir.

3.10. Kullanıcı veya Firma, üçüncü kişilerin hesaplarına girmeyecek, üçüncü kişilere ait hiçbir bilgiyi kullanmayacak, paylaşmayacak ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek veya kişileri rahatsız edecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.

3.11. Kullanıcı veya Firma, isitmasogutma.com'a veya diğer kullanıcılara veya diğer firmalara zarar verebilecek hiçbir yazılım, kod, virüs ve benzerlerini isitmasogutma.com üzerine yüklemeyecek; isitmasogutma.com'un düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitelerini zorlayacak hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. isitmasogutma.com, site güvenliğini tehdit edecek, sitenin çalışmasını engelleyecek ya da aksatacak yazılımların kullanılması, teşebbüslerin yapılması ya da yapılmaya çalışılması durumunda üyelik iptalinin hakkını saklı tutar.

3.12. Kullanıcı veya Firma, işbu sözleşme sona erse dahi, herhangi bir nedenle, isitmasogutma.com'un yazılım anahtarlarına, kaynak kodlarına, algoritmalarına, etiketlerine, mimari yapılarına ve benzerlerine ilişkin olarak şifre çözme, kaynak koda dönüştürme, sökme, değiştirme, nakletme, ters mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.13. Kullanıcı veya Firma, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da ulusal veya uluslararası mevcut yasalara ve diğer mevzuatlara aykırılık yaratan ya da yalnızca üçüncü kişileri rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da sayılan hallerden herhangi birini teşvik eden fiilden kaçınacaktır. Kullanıcı veya Firma yasadışı, tehdit, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka ve isitmasogutma.com'un amacına aykırı fiil ve davranışlardan kaçınacaktır.

3.14. Kullanıcı veya Firma, işbu sözleşme kapsamındaki hiçbir hak ve yükümlülüğünü, üçüncü bir kişiye kullandırmayacak veya devretmeyecektir.

3.15. isitmasogutma.com bünyesinde kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinin bağlantı veya referans içerikleri bulunabilmektedir. isitmasogutma.com, işbu dış kaynak internet sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.16. Kullanıcı veya Firma, isitmasogutma.com'u kullanımı esnasında, diğer kullanıcılara, diğer firmalara ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararları münhasıran derhal nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür. isitmasogutma.com Kullanıcılar'ın veya Firma'nın diğer kullanıcılara, diğer firmalara ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumlu değildir.

3.17. isitmasogutma.com'un, firmalar veya kullanıcılar ile herhangi bir ticari veya organik bağı bulunmamakta ve isitmasogutma.com kimse adına hizmet vermemekte, kimse adına hizmet almamakta ve/veya alt yüklenicilik yapmamaktadır. isitmasogutma.com, Kullanıcı ve Firma hukuken bağımsız taraflardır. Firma ve Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda aldıkları hizmetlerden ve bu hizmetlerin gerekliliklerini yerine getirmekten münhasıran kendileri sorumludur.

3.18. Kullanıcı veya Firma, isitmasogutma.com'un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. isitmasogutma.com, sistem yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. isitmasogutma.com yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Kullanıcı’nın veya Firma’nın sorumluluğundadır.

3.19. Firma’nın isitmasogutma.com'da sunduğu hizmetler için kendisine ve/veya muvazaalı olarak diğer kişilere fiyat teklifi vermesi, satış yapması ve/veya buna benzer yöntemlerle isitmasogutma.com'da başarı puanı arttırma faaliyetleri isitmasogutma.com tarafından sahtecilik olarak değerlendirilir.

3.20. Sahtecilik yaptığı ve/veya isitmasogutma.com konusu dışında ilgili mevzuatlar tarafından satışı yasaklanan hizmetleri satışa arz ettiği veya satışa yasaklanan hizmetler için teklif verdiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve isitmasogutma.com'da belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Firma'nın veya Kullanıcı'nın üyeliği, isitmasogutma.com tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

3.21. İşbu sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen Kullanıcı veya Firme, tekrar kayıt olamayabilir; kayıt yapması durumunda bu kayıt herhangi bir uyarıya gerek görülmeden iptal edilecektir.

3.22. isitmasogutma.com Kullanıcılar’ın veya Firmalar’ın profil bilgilerini veya paylaştıkları içerikleri kontrol etmemekte veya otomatik olarak denetlememektedir. isitmasogutma.com'un Kullanıcılar’ın veya Firmalar’ın profil bilgilerin veya paylaştıkları içeriklerin doğruluğunu ya da güvenirliliğini garanti etmemektedir.

3.23. isitmasogutma.com, kullanıcıya veya Firmaya ait her türlü bilgi ve içeriği işleme, üçüncü kişilerle işbirliği yapma, senkronize etme ve benzeri faaliyetlerinde bulunma hakkını saklı tutar.

3.24. isitmasogutma.com, Kullanıcı’nın veya Firma’nın eylemlerinden dolayı her hangi bir hukuki, idari ve/veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, diğer tüm hakları saklı kalmak koşuluyla, ödemek zorunda kaldığı tutarları, Kullanıcı’ya veya Firma’ya rücu edebilecektir.

3.25. isitmasogutma.com, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemekten sorumlu tutulamaz.

3.26. isitmasogutma.com, platformun sahibi olarak yer sağlayıcıdır ve isitmasogutma.com üzerinden tahsis edilen hizmetlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. KULLANIM ŞARTLARI
A. KULLANICILARIN ALABİLECEĞİ HİZMETLER

4.1. Teklif Süreci

a. Kullanıcı, Teklif şablonlarından teklif alabilir. Teklif sürecinin ve verilecek hizmetin sorumluluğu isitmasogutma.com'a ait değildir. isitmasogutma.com kullanıcıların teklif alacakları ve hizmet ifasında bulunacak ısıtma soğutma sektöründeki şirketlere ulaşabilecekleri ücretsiz bir platformdur.

b. Kullanıcı'nın teklifi kabul etmesi halinde, ilgili firma ile iletişime geçerek hizmeti alabilecektir. isitmasogutma.com hizmet ifası sürecine dahil olmadığını ve herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan eder.

c. Kullanıcıların teklif şablonları ilgili firmaların teklif havuzuna düşer, Firma teklif vermek isterse teklife fiyat ve açıklama kısımlarını girerek ilgili kullanıcıya gönderir. Kullanıcının teklifi kabul etmesi halinde kullanıcı ile Firma isitmasogutma.com üzerinden görüşme yapabilirler.

4.2. Şikayet Süreci

a. Kullanıcı, ısıtma soğutma sektöründen firmalar hakkında şikayetlerde bulunabilir. Kullanıcı, şikayetlerin gerçeğe dayandığını, hakaret içermediğini, suç teşkil etmediğini veya marka ihlali yaratmayacağını beyan ve taahhüt eder. isitmasogutma.com, gerçeğe dayanmayan, hakaret içeren, suç teşkil eden veya marka ihlali yaratan şikayetleri yayınlamama hakkını elinde tutar.

b. Kullanıcı, şikayette bulunduğu firmaya, şikayeti ve şikayette bulunan kişi hakkında bilgi sunulacağını kabul eder.

c. isitmasogutma.com, şikayet ortadan kalktığında; işbu şikayeti çözümlenmiş şikayet olarak yayınlama ve şikayeti silme hakkına sahiptir.

4.3. İş İlanları

Kullanıcı, iş ilanlarını "İş İlanları" sayfasından takip edebilir ve Firma'lara başvurabilir. Ancak isitmasogutma.com verilen iş ilanlarından sorumlu değildir. Kullanıcı, isitmasogutma.com'un istihdam bürosu olmadığını, yalnızca iş ilanında bulunduğunu, herhangi bir istihdam hizmeti almadığını ve isitmasogutma.com'un Firma'ya herhangi bir istihdam sağlamayacağını kabul eder.

4.4. Uzmana Sor

Kullanıcı seçmiş olduğu kategori üzerinden soru sorabilir, Firma ise uzman olarak seçmiş olduğu kategori üzerinden ilgili soruları cevaplayabilir.
İşbu kapsamda Firma tarafından sorulara verilen cevaplar tamamen bilgi amaçlı olup cevaplara ilişkin tüm sorumluluk Firma’ya aittir.

B. FİRMALARIN SAĞLAYABİLECEĞİ HİZMETLER

4.4. Teklif Süreci

a. Firma, kullanıcılardan gelen teklif şablonlarına, kendi hesabı ile eşleşiyorsa teklif verebilir.

b. Kullanıcıların teklif şablonları ilgili firmaların teklif havuzuna düşer, Firma teklif vermek isterse teklife fiyat ve açıklama kısımlarını girerek ilgili kullanıcıya gönderir. Kullanıcının teklifi kabul etmesi halinde kullanıcı ile Firma isitmasogutma.com üzerinden görüşme yapabilirler. Firma sonuçlanan teklifleri, "Sonuçlanan Teklifler" sayfasından takip edebilir.

4.5. Pazar Yeri İlan Süreci

Firma, profil sayfasına sıfır veya ikinci el ürünlerini ekleyebilirler. Eklenen sıfır veya ikinci el ürünler isitmasogutma.com tarafından onay verildikten sonra satışa çıkartılır. İlan tarihinden itibaren 60 (altmış) gün sonra isitmasogutma.com ilanı arşivler. Firma ilanı tekrar aktif edilebilir ve 60 günlük yayın süreci tekrar başlar.
isitmasogutma.com üzerinden yürütülen pazar yeri ilan süreçlerinde satışa çıkarılan ürünlerin ayıp ve kusurlarından kaynaklanan Kullanıcı nezdinde ortaya çıkan tüm zararlara ilişkin sorumluluk ilgili ürünü satışa çıkaran Firma’ya aittir.
isitmasogutma.com’un satışa çıkarılan ürünlerden kaynaklanan zararlara ilişkin herhangi bir tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.6. İş İlanları

Firma "İş İlanları" sayfası üzerinden, iş ilanı verebilir. İş ilanları, ilan tarihinden itibaren 60 (altmış) gün sonra isitmasogutma.com ilanı arşivler. Firma ilanı tekrar aktif edilebilir ve 60 günlük yayın süreci tekrar başlar. Isitmasogutma.com verilen iş ilanlarından sorumlu değildir. Firma, isitmasogutma.com'un istihdam bürosu olmadığını, yalnızca iş ilanında bulunduğunu, herhangi bir istihdam hizmeti almadığını ve isitmasogutma.com'un Firma'ya herhangi bir istihdam sağlamayacağını kabul eder.

4.7. Firma Rehberi

Üye olan tüm firmaların bilgileri firma rehberi sayfasında belirtilen bilgilere göre yayınlanır.

4.8. Uzmana Sor

Firmalar Uzmana Sor bölümünde uzman olarak seçtikleri kategorilere ilişkin soruları cevaplandırabilirler. İşbu kapsamda verilen cevaplar bilgi amaçlı olup cevaplara ilişkin tüm sorumluluk cevap veren Firma’ya aittir.
Firmalar tarafından verilen cevapların tamamı; yasadışı, tehdit, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, ahlaka ve isitmasogutma.com'un amacına aykırı içerik bakımından isitmasogutma.com onayından geçmektedir. isitmasogutma.com Firmalar tarafından verilen cevapların doğruluğunun kontrolüne ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5. MÜCBİR SEBEP

5.1 Taraflardan herhangi biri, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, toplumsal olay ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, teknik zorunluluklar ve arızalar, siber saldırılar, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri gibi sebepler ("Mücbir Sebepler") nedeniyle işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmesini etkileyen, geciktiren ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen bir durumun ortaya çıkması halinde, söz konusu sebeplerin devamı süresince, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

5.2 Mücbir sebebe maruz kalan Taraf derhal diğer Taraf’a söz konusu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve derhal Mücbir sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken azami çabayı gösterecektir.

5.3 Mücbir sebep halinin ve/veya mücbir sebebin olumsuz etkilerinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde; Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’yi yazılı bir bildirimle feshetme hakkına sahiptir.

6. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

6.1. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme uyarınca, birbirleri arasında aktarılan kişisel verileri, 6698 sayılı KVKK’da öngörülen temel ilke ve işleme şartlarına uygun şekilde işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. Taraflardan her biri, işledikleri kişisel verileri, salt işbu sözleşmede belirtilen kapsam ve süre dahilinde işleyecek, işlemeye konu kişisel veri sahibi ilgili kişiyi bu kapsam hakkında bilgilendirecek ve gerekli olan hallerde açık rızalarını almakla yükümlü olacaktır.

6.3. Taraflardan her biri, işledikleri kişisel verileri, söz konusu kişisel verinin işlenmesine dayanak mevzuat ve düzenlemelerde öngörülen süre boyunca ve nihayetinde işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca 6698 sayılı KVKK’na uygun şekilde muhafaza edecektir. İlgili mevzuat ve düzenlemelerde belirtilen süreler ve işleme amacının ortadan kalkmasının ardından, kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK’na uygun şekilde imha edilecek ve imha sürecine ilişkin yazılı rapor diğer taraf ile paylaşılacaktır.

6.4. Taraflardan her biri, işledikleri kişisel verilerin güvenliğini 6698 sayılı KVKK’da öngörülen şekilde teknik ve idari yöntemler ile sağlayacak ve herhangi bir veri ihlali yaşanması durumunda bu durumu derhal diğer tarafa yazılı olarak ve KVK Kuruluna, Kanun’da belirtilen şekilde bildirecektir.

6.5. Taraflar, işbu Sözleşme gereği işledikleri kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemek, paylaşmamak, açıklamamak ve belirtilen amaçlar ve süreler dışında işlememekle yükümlü olacaklardır.

6.6. Taraflardan her biri, işbu sözleşme uyarınca ve taraflar arasında yazılı yahut yazılı olmayan tüm iş ve işlemlerden kaynaklananlar uyarınca işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, başkaca bir alt yüklenici ve taraflarca belirlenmeyen veri işleyen çalıştırmaları durumunda diğer tarafa derhal yazılı bilgi verecektir.

6.7. Taraflar, işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı KVKK ‘da öngörülen hükümlere uygun süreçler işletecekler ve işbu iş ve işlemlerin sürekliliğini gerekli teknik ve idari yöntem ve denetimler ile sağlayacaklardır. Söz konusu süreçlere ilişkin ana politika denetim ve raporlar, talep halinde, talep eden taraf ile derhal paylaşılacaktır.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

7.2. Kullanıcı veya Firma, işbu sözleşmeyi akdederek bu sözleşmenin bütünleyici parçaları olan sitenin gizlilik protokolü ve kullanım koşullarını da kabul etmiş sayılır.

7.3. isitmasogutma.com, herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek duymadan işbu sözleşme maddelerinde dilediği değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

7.4. İşbu sözleşme kapsamında ve tarafların bu sözleşmeden doğan edim ve yükümlülükleri konusunda gereken veya istenen bütün ihbarlar, bildirimler, talepler veya başka haberleşmeler, ancak yazılı olduğu ve tarafların yukarıda belirtilen adreslerine elden teslim edildiği ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7.5. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır. Kullanıcı veya Firma işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur.

7.6. Kullanıcı veya Firma, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda isitmasogutma.com'un defter ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.